Sau một thời gian sóng yên biển lặng, làng DOTA 2 Việt Nam lại rúng động vì nghi án bán độ của Misa và các thành viên đội BlameTV.