Những game thủ DOTA 2 đã có những hoạt động stream liên tục để có thể có tiền gây quỹ xây dựng trường học cho trẻ em nghèo không có đủ điều kiện đến trường.