Trong DOTA 2, hầu hết các hero đều không cố định ở một vị trí đặc biệt mà có thể được sử dụng khá cơ động. Ngay cả các core hero vẫn thường xuyên được sử dụng ở role support một cách khá phổ biến.