Có rất ít game thủ DOTA 2 đã tham dự đầy đủ cả 5 kỳ The International, và XBOCT là một trong số họ.