Sau khi để thua ở 4/5 thể loại tại giải AoE Việt Trung 2015, Trung Quốc quyết tâm gỡ lại danh dự ở thể loại sở trường solo Shang.