Dù đã rất cố gắng thế nhưng ShenLong vẫn không thể nào giành được chiếc cup đầu tiên cho đoàn Trung Quốc tại giải đấu AoE Việt Trung 2015.