Hãy chúng tôi tìm hiểu những thay đổi đáng chú ý nhất trong bản Update của DOTA 2 được cập nhật trong ngày 29/10/2015.