Frostbite và Cold Feet là 2 kỹ năng của những Hero DOTA 2 băng giá Crystal Maiden và Ancient Arpartition.