Một người hâm mộ iPhone tại Úc do không thể xếp hàng đợi mua iPhone 6s đã dùng robot để giúp mình thực hiện nhiệm vụ.