Chơi game đến cả năm trời mà nhân vật của bạn vẫn khoác trên mình bộ đồ từ thời tân thủ thì đúng là quá chán.