Những ấn tượng ban đầu về Mafia 3 là game vẫn trung thành với phong cách của các phiên bản trước.