Từ trước đến nay, việc chơi game, trò chơi điện tử vẫn luôn nhận phải cái nhìn khắt khe từ phía xã hội, nếu không muốn nói là bị "kì thị" tại Việt Nam.