Mang tên gọi Volcanion, Pokemon này có khả năng phóng ra các luồng hơi nóng cực mạnh nhờ kết hợp sức mạnh của lửa và nước.