Trong "trẻ trâu" có "trẻ", và đó chính là một trong những lý do ý thức nhiều người chơi tại làng game Việt xuống cấp