Mặc dù game không xấu nhưng những bậc phụ huynh luôn coi đó là "chướng ngại vật" ảnh hưởng tới việc học tập của con em mình mà quên mất mục đích giải trí của nó.