Rất nhiều người chơi có chuyên môn đều cùng nhận định rằng, Riot Games chắc chắn sẽ có những sự thay đổi lớn liên quan đến Ngọc Bổ Trợ Liên Minh Huyền Thoại trong năm 2016.