Với game dành cho smartphone thì yếu tố tương tác giữa người chơi rất quan trọng, và Đại Thánh Vương đã làm rất tốt điều này.