Nhiều khi, ngay chính bạn cũng không thể tự ý thức được việc mình văng ra những câu chửi vì lý do gì?