Với mục đích quảng bá cho bộ phim sắp tới, bên sản xuất đã kết hợp ngành đường sắt Nhật Bản để cho ra đời tuyến tàu hỏa mang chủ đề Star Wars: The Force Awakens hết sức độc đáo.