Phần nội dung mới bổ sung cho StarCraft II mang tên gọi Nova Covert Ops, đưa người chơi theo chân nữ đặc nhiệm Ghost quen thuộc ở ba phần trước.