Vào thời đại game mobile phổ cập tới mọi nơi ngày nay, bấy nhiêu người và tầng lớp những đứa trẻ thế kỷ 21 còn biết tới những sản phẩm game kinh điển của thập niên 70' 80' thế kỷ trước?