Theo dự kiến thì Tekken, SoulCalibur, Katamari Damacy và Mr.Driller sẽ là những gương mặt đầu tiên mà Bandai Namco đưa lên nền tảng di động.