Khi chơi Toybox, tôi nhớ ngay tới câu thách đố nổi tiếng "một tay vẽ hình tròn trong khi tay còn lại vẽ hình vuông"...