Bên cạnh những tính năng cơ bản tương tự Instagram, 17 còn trội hơn nhờ khả năng truyền hình trực tiếp video tới bạn bè. Tuy nhiên, có tin đồn cho rằng ứng dụng này chứa mã độc.