[Game Java] Puzzle Pets - Popping Fun (by Gameloft) PF1
[Game Java] Puzzle Pets - Popping Fun (by Gameloft) PR1
Hơn 130 màn cực nghiền và 7 địa điểm độc đáo để tha hồ luyện!
Các bản đồ và loài vật sống động dễ thương.
Xuất chiêu liên hoàn sử dụng power- up và đồ hỗ trợ đặc biệt.
Cày màn để mở khóa các kho báu bí ẩn và thu thập bonus!
Kết nối Facebook và thách đấu hay giúp đỡ bạn bè!
[Game Java] Puzzle Pets - Popping Fun (by Gameloft) PR2a
[Game Java] Puzzle Pets - Popping Fun (by Gameloft) PR3a
Tên game: Puzzle Pets - Popping Fun (Pet Frenzy)
Nhà sản xuất: Gameloft
Thể loại: Arcade, Puzzle
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mua bởi Dedomil
Download