Rất nhiều chủ quán net đang cố gắng phổ cập Fortnite Battle Royale tại phòng máy của mình với nhiều lợi ích mà nó đem lại.