Yugioh! Forbidden Memories VN Mod 2017
v1.7 (Final)


Công Thành - Facebook/thanhchuotpb
Bản mod này làm từ bản gốc (FM1), thay đổi gần như tất cả từ card, fusion, equip, field...
Download:   Drive   (Game + Fusion + Drop)
Group Facebook: Link