Dường như NSX Liên Minh Huyền Thoại đang phải hoạt động hết công suất để kịp tiến độ ra mắt bản 6.1.