Bạn có nghĩ rằng các bộ phim bom tấn như Harry Potter, Batman... đều có thể được tóm tắt lại bằng một câu hài hước nhưng lại khá chuẩn xác hay không?