Đã gần 40 năm kể từ khi phần phim Star Wars đầu tiên ra rạp (1977), với Hollywood, 40 năm đó cũng chứng kiến 2 thế hệ diễn viên lớn lên, trưởng thành và thành danh (thế hệ 1 xuất hiện trong 3 phần đầu là IV, V và VI và thế hệ 2 là trong 3 phần I, II và III). Nhân dịp Star Wars Episode VII: The Force Awakens khởi chiếu, mời các bạn xem lại hình ảnh những diễn viên thời đó và bây giờ, xem họ đã thay đổi như thế nào với thời gian.