Webgame Hoa Thiên Cốt do VTC Game phát hành đang là tâm điểm của sự chú ý trong suốt những ngày qua.