Tất nhiên điều này không đồng nghĩa với việc Just Cause 3 có quy mô lớn gấp 8 lần GTA V bởi nhân vật di chuyển khá chậm.