Vương Giả Phong Bộc là một game mobile 2D thuộc thể loại thẻ bài kết hợp thủ tháp có đề tài ma ảo được phát triển bởi công ty UQEE.