Như vậy, cặp đôi đi rừng và đường trên của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Samsung Galaxy Blue cũ đã chính thức thay thế 2 học viên SKT T1 năm nào là Huni và Reignover.