Rayman Adventures được ra mắt trên di động với tham vọng nối tiếp thành công của 2 đàn anh đi trước là Jungle Run và Fiesta Run.