Hành lang dài, các gian phòng nhỏ, bên trong có con gái ăn vận thời trang thường đi ra đi vào, mỗi phòng lại đều có những âm thanh to nhỏ gây tò mò...