Mới đây, một trang tin tức Liên Minh Huyền Thoại đã khẳng định rằng, chắc chắn MaRin sẽ sang Trung Quốc và đầu quân cho team LGD.