Ở máy chủ Liên Minh Huyền Thoại thử nghiệm sáng nay, Riot đã tăng giá hàng loạt trang bị tốc độ đánh chí mạng của xạ thủ và ra mắt màn hình đăng nhập của Poppy mới.