18 doanh nghiệp game này đã có doanh thu vượt qua 26 tỷ nhân dân tệ (hơn 91 nghìn tỷ VNĐ) chỉ trong riêng 3 tháng quý 3 năm 2015.