Cái tên nào sẽ trở thành Quốc Vương thống lĩnh 6 nước? Quốc Gia nào sẽ dẫn đầu các trận Quốc Chiến máu lửa hàng tuần? Thế lực nào sẽ “làm mưa làm gió” ở vùng đất mới Thanh Long sắp khai mở?