Một sáng kiến rất dị của game thủ với tính năng cảm biến chuyển động của tay cầm Steam Controller.