Dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi nữa, thì những hồi ức tuyệt đẹp một thời trong game Võ Lâm Truyền Kỳ vẫn không thể phai nhòa, khó có một sản phẩm nào thay thế được.