Dragon Quest Heroes là một trong những JRPG hấp dẫn nhất được đưa lên PC vào cuối năm 2015 này.