Ông chủ hàng net này cũng chia sẻ có chút “tếu táo” rằng anh đã nghiên cứu rất kỹ và quyết định quảng cáo cho hãng mỳ Hảo Hảo.