Hiện tại, Người Giữ Búa - Poppy của Liên Minh Huyền Thoại đã chính thức được Riot "đại tu" trở nên xinh đẹp cùng bộ kỹ năng "bá đạo" hơn trước.