Sau chức vô địch đầy bất ngờ của OG. rất có thể cục diện DOTA 2 thế giới lại một lần nữa có sự biến động mạnh.