Như chúng ta đã biết, vào ngày 23/11 vừa qua, Ngọa Hổ Tàng Long Mobile đã chính thức mở cửa thử nghiệm có giới hạn số lượng tài khoản.