Đó chính là Dead or Alive Xtreme 3, tựa game bị gắn mác 16+ mới của Koel Tecmo.