Bom tấn Fallout 4 vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều game thủ, cosplayer và các lĩnh vực khác trong văn hóa của các "mọt sách".