Trong Dark Guardians, người chơi sẽ hóa thân thành Hiệp sĩ bóng đêm – một anh hùng huyền thoại oai phong, mạnh mẽ, với nhiệm vụ tiêu diệt những con ác quỷ độc ác trên đường đi.